Home

Zajęcia dodatkowe


W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

-z języka angielskiego  dwa razy w tygodniu w ramach realizacji podstawy programowej  we wszystkich grupach wiekowych,

-dwa razy w tygodniu dla dzieci 6-letnich prowadzone są zajęcia z Religii (na prośbę rodziców),

-ponadto  dzieci z wszystkich grup korzystają raz w tygodniu z zajęć Rytmiki.

Zajęcia dodatkowe  są opłacane z budżetu Przedszkola w związku z tym rodzice nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.