Home

Styczeń

Grupa I, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 22 lutego 2018

Grupa I Zielone Żabki- Styczeń

Tematy kompleksowe:
1. Karnawał z Babcią i Dziadkiem (08.01-19.01.2018r.)
2. Zimowe zabawy (22.01-02.02.2018r.)

Cele ogólne:
1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
2. Kształtowanie szacunku dla dziadków.
3. Podkreślanie ważności i zacieśnianie więzi rodzinnych.
4. Poszerzanie wiedzy o sportach zimowych.
5. Zachęcanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
6. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw.

Wybrane umiejętności dzieci: (cele szczegółowe)
– dz. dostrzega sposób funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej z babcią i dziadkiem,
– dz. opowiada o swojej rodzinie,
– dz. odczuwa satysfakcję i radość ze sprawiania przyjemności bliskim,
– dz. wyraża swoje uczucia do bliskich- babci i dziadka,
– dz., używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np. babcia, dziadek,
– dz. wypowiada się na temat ilustracji, potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane ze sportami zimowymi,
– dz. nazywa sprzęt do sportów zimowych; narty, sanki, łyżwy i wie, do czego służy,
– dz. wypowiada się , podając zasady bezpiecznej zabawy na śniegu,
– dz. próbuje ocenić liczebność bez liczenia, posługując się określeniami ; dużo- mało,
– dz. ustala wynik dodawania i odejmowania, działając na konkretnych przedmiotach ? dokładając i odkładając elementy w zakresie minimum (3 ),
– dz. uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody.

Wiersze i piosenki do nauki:

WIERSZE

W dniu Waszego święta

Babuniu Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie
Smutno by było bez Was na świecie
Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy
i z całego serduszka mocno ściskamy.

Rozmowa z bałwankiem

Gdzie mieszkasz bałwanku?
O bardzo daleko.
Za lodowym soplem, za zmarzniętą rzeką.
Za dziesiątą łyżwą, za srebrną kałużą,
Tam, gdzie mnóstwo śniegu i gdzie lodu dużo.

Pada śnieżek

Pada śnieżek, pada śnieżek.
Już ze śniegu mam kołnierzyk,
białe uszy i policzki i śniegowe rękawiczki.

PIOSENKI

Babciu droga babciu

1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy, tup, tup, tup.
Teraz babciu, ty to zrób! (bis)
2. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy raz, dwa, trzy,
teraz dziadku podskocz ty!(bis)
3. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy, raz dwa, trzy,
teraz babciu klaszcz i ty!(bis)
4. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy ci,
teraz dziadku daj nam ty!(bis)

Wyczaruję dla babuni

1.Wyczaruję dla babuni suknię z kropel rosy,
szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy.
REF: Babciu, droga babciu, to wszystko dla Ciebie.
Babciu, droga babciu, bardzo kocham Ciebie.

2.Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę,
koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.
REF: Dziadziu, drogi dziadziu, to wszystko dla Ciebie,
Dziadziu, drogi dziadziu, bardzo kocham Ciebie.

Tak się zachmurzyło

1.Tak się zachmurzyło,
Słonko się ukryło.
Pada, pada śnieżek biały,
dawno go nie było.
Pada ,pada śnieżek biały,
Dawno go nie było

2. Chodźmy na saneczki,
chłopcy i dzieweczki.
Pojedziemy wszyscy razem
z wysokiej góreczki.
Pojedziemy wszyscy razem
Z wysokiej góreczki.

3. Biegiem, biegiem, biegiem,
Razem z panem śniegiem.
Przystaniemy na tej górce
równiutkim szeregiem.
Przystaniemy na tej górce
Równiutkim szeregiem.

4. Pędzimy, pędzimy,
nic się nie boimy.
Pada, pada śnieżek biały,
dawno go nie było.
Pada ,pada śnieżek biały,
Dawno go nie było

Inne ważne wydarzenia w grupie:
1. W krainie lodu – bal karnawałowy w przedszkolu.
2. Babciu, dziadku kocham Was!- uroczystość grupowa zorganizowana z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dodaj komentarz