Home

Stowarzyszenie „Dobre Przedszkole”


W dniu 13 września 2012 roku z inicjatywy Rodziców zostało powołane Stowarzyszenie „Dobre Przedszkole” działające na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście (KRS: 0000434998). Celem stowarzyszenia jest wspieranie działań Przedszkola Samorządowego Nr 1.

Numer rachunku bankowego, na który można wpłacać darowizny:

69 2030 0045 1110 0000 0249 2830

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w składzie:

  1. Marta Kurtiak – prezes
  2. Katarzyna Laufer-Mikołap – zastępca prezesa
  3. Monika Stepaniuk – sekretarz
  4. Monika Staszkiewicz – członek zarządu
  5. Grażyna Jasińska – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Joanna Nowicka – przewodniczący komisji rewizyjnej
  2. Marta Złotucha – członek komisji rewizyjnej
  3. Konrad Okurowski – członek komisji rewizyjnej

 

                                                                DRODZY RODZICE!

Zawracamy się do Was z prośbą o wpłacanie 1% podatku na Stowarzyszenie „DOBRE PRZEDSZKOLE”  na użyczony przez „Zakątek Warmiński”  KRS 0000260433  z dopiskiem  „PRZEDSZKOLE DM”.   Za dotychczasowe wpłaty serdecznie dziękujemy.  Dzięki uzbieranym środkom z 1% za rok 2014 zakupiliśmy dla dzieci  30 fartuszków do zajęć kulinarnych, piankową ciuchcię, warsztat budowniczego, zlewozmywak do kącika kuchennego,  ślimak- regał na książki,  2 mini gruszki rehabilitacyjne, worki do skakania  na ogólną kwotę 2300,00 zł.  Za rok 2015   z  1% uzbieraliśmy kwotę 1940,00 zł , za którą zakupimy duży kącik kuchenny do zabaw dla dzieci  oraz planujemy  zorganizować atrakcyjne warsztaty dla dzieci na terenie przedszkola.  Na pewno równie  dobrze spożytkujemy uzbierane środki z 1% za rok 2016.

                                                                                  Dziękujemy!

 

JUŻ NIEDŁUGO ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA NA BASENIE W RAMACH PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI  PŁYWAJĄ”

Projekt realizowany jest w   ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Dobre Miasto: „Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście”. W projekcie wezmą udział dzieci w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia będą się odbywać co środę: Grupa młodsza (4-3 latki) od godz. 16.00 – 17.00, Grupa starsza (6-5 latki)  od godz. 17.00- 18.00. Rozpoczęcie zajęć w środę 5 kwietnia 2017 r. zakończenie zajęć w środę 31 maja 2017 r..

Całkowity koszt projektu to 4 203,00 zł. Uzyskana kwota dotacji  do zadania publicznego wynosi   47,59%   tzn.  2000 zł.

INFORMUJEMY!

Stowarzyszenie Dobre Przedszkole od 14 marca do 15 czerwca 2013 r. realizuje projekt pod nazwą    „Żyję zdrowo bo na sportowo”.  W ramach tego projektu będą organizowane:

1)  24 zajęcia na basenie po 12 dla każdej z 2 grup  przedszkolaków, pod kierunkiem instruktora,

2) Spartakiada pod tytułem „Z moją rodziną żyjemy zdrowo bo na sportowo” dla dzieci i rodziców wieńcząca realizację projektu, z różnorodnymi indywidualnymi i zespołowymi konkurencjami dla rodziców i dzieci, poczęstunkiem, nagrodami i rozstrzygnięciem konkursu na album promujący aktywne formy spędzania czasu wolnego przez rodziny.

W zajęciach na basenie może wziąć udział maksymalnie 30 dzieci z przedszkola średnio po 6 z każdej grupy wiekowej.  Decyduje kolejność zgłoszeń. Bliższych informacji udzielają nauczycielki grup oraz dyrektor przedszkola Grażyna Jasińska.                                                                                                                              Spartakiada jest adresowana do wszystkich dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1.

Projekt jest realizowany w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Dobre Miasto – „Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście”.

   Projekt w   47%   jest finansowany ze środków publicznych gminy Dobre Miasto.

 

„Odporność wzmacniamy, bo o zdrowie,
zdrowe żywienie i higienę dbamy”

Informujemy, że w okresie od 17.03.2014 r. do 15.06.2014 r. realizowany był w przedszkolu projekt finansowany przez Gminę Dobre Miasto ze środków na realizację zadania publicznego w ramach, którego grupa dzieci  z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobrym Mieście skorzystała z zajęć nauki pływania na basenie ?Na Fali? w Dobrym Mieście, odbyło się 8 spotkań, podczas których dzieci aktywnie spędzały czas wolny, przy okazji ucząc się podstawowych zasad zachowywania się w wodzie.
W maju zorganizowaliśmy imprezę ogólnoprzedszkolną, propagująca zdrowy styl życia ze szczególnym naciskiem na zdrowe odżywianie się pn.: ?Wesoło śpiewamy bo witaminki zjadamy? gdzie czynny udział brały dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobrym Mieście wraz z Rodzicami oraz Kadra Pedagogiczna z Przedszkola.

Na realizację tego zadania pozyskaliśmy kwotę 1000,00 zł. Dzięki uzyskanej dotacji mogliśmy zorganizować zajęcia na basenie dla 12 dzieci oraz festiwal piosenki dla 125 dzieci rodziców i kadry, zakupić nagrody, dyplomy, owoce i napoje . Cały koszt realizacji projektu to 3.143,58 zł

 

 „WESOŁE WARSZTATY – AKTYWNIE, TWÓRCZO, INTEGRACYJNIE”

     Informujemy , że w okresie od 1 września do 5  grudnia 2014 roku w Przedszkolu realizowany jest projekt „Wesołe warsztaty- aktywnie, twórczo, integracyjnie”.  Projekt zakłada organizację warsztatów muzycznych, plastycznych, sportowych i edukacyjnych z dziećmi a także rodzicami, dziadkami zakończonych wspólną imprezą integracyjną  w przededniu  Mikołajek tzn 5.12.2014 r . podczas, której nastąpi podsumowanie odbytych warsztatów, występy dzieci i rodziców, turniej wiedzy przyrodniczej i sportowy w tematyce zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.   Pozyskane w tym projekcie środki finansowe w konkursie „Działaj  Lokalnie 2014” w wysokości 3800,00 zł  przeznaczono na zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu sportowego niezbędnych do realizacji warsztatów.