Home

REKRUTACJA NA ROK 2019/2010

Aktualności | Aneta | 6 lutego 2019

Drodzy Rodzice w dniu 18 lutego rozpoczynamy rekrutację kandydatów do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Do 14 lutego będą zbierane od rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola deklaracje o kontynuowaniu pobytu w przedszkolu na kolejny rok szkolny 2019/2020. Bardzo proszę Rodziców o wypełnienie i oddanie deklaracji do czwartku tzn. do 14 lutego 2019 r. ponieważ na podstawie zebranych deklaracji będzie ustalona liczba wolnych miejsc w przedszkolu (deklaracje są obecnie wydawane w grupach). Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 powinni pobrać wniosek z przedszkola (z kancelarii) lub ze strony internetowej, wypełnić i z dołączonymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dostarczyć do przedszkola w dniach od 18 lutego 2019 r. godz. 8.00 – do 1 marca 2019 r. godz. 16.00. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Dodaj komentarz