Home

Realizowane programy


Przedszkole organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego – pobierz (pdf).

Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – pobierz (pdf).

Trampolina – program wychowania przedszkolnego – pobierz (pdf).

oraz programy wspomagające:

  • Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych,
  • programy własne:
    • Program Wychowawczy.
    • Ruch to radość i rozwój – program stymulujący rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
    • Radosne przedszkole – program adaptacyjny.
    • Bezpieczny przedszkolak – program profilaktyczny