Home

Ramowy rozkład dnia


Ramowy Rozkład Dnia od dnia 11.02.2019

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00

Godziny Przebieg
6.00 – 8.00 Otwarcie przedszkola: zabawy swobodne oraz aktywność dzieci według zainteresowań; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka; poranne zabawy ruchowe; czas do dyspozycji nauczyciela.
8.00  Śniadanie
8.30 – 9.00  Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę.    (8.30-9.30 dzieci młodsze)
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane i kierowane przez nauczycielkę w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci; wycieczki, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe. (9.30-10.00 dzieci młodsze)
10.00 – 10.15 Drugie śniadanie
10.15 – 11.30 Swobodna aktywność dzieci w ogrodzie przedszkolnym; zabawy ruchowe na powietrzu organizowane przez nauczyciela, spacery; Czas do dyspozycji nauczyciela
11.30 – 12.00 Zupa.
12.00 – 14.00 Leżakowanie, relaks z bajką i muzyką, czas do dyspozycji nauczyciela.
14.00 – 14.15 II danie
14.15 – 16.30 Zajęcia dodatkowe, indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; zabawy swobodne w sali i w ogrodzie przedszkolnym, czas do dyspozycji nauczyciela. Zamknięcie przedszkola.

Ramowy rozkład dnia – dzieci starsze

Godziny Przebieg
6.00 – 8.00 Otwarcie przedszkola: zabawy swobodne oraz aktywność dzieci według
zainteresowań; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka; poranne zabawy ruchowe; czas do dyspozycji nauczyciela.
8.00  Śniadanie
8.30 – 9.00 Zabawy swobodne w kącikach edukacyjnych.
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane i kierowane przez nauczycielkę w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci; wycieczki, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
10.00 – 10.15 Drugie śniadanie
10.15 – 11.30 Swobodna aktywność dzieci w ogrodzie przedszkolnym; zabawy ruchowe na powietrzu organizowane przez nauczyciela, spacery; Czas do dyspozycji nauczyciela
11.30 – 12.00 Zupa
12.00 – 14.00 Relaks z bajką i muzyką; indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka (30 min); zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie (30 min), czas do dyspozycji nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.
14.00 – 14.15 II danie
14.15 – 16.30 Zajęcia dodatkowe, indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; zabawy swobodne w sali i w ogrodzie przedszkolnym, czas do dyspozycji nauczyciela. Zamknięcie przedszkola.