Home

PRZEDSZKOLE ZDALNE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ- WNIOSKI Z EWALUACJI

Aktualności | Aneta | 6 lipca 2020

W czerwcu 2020r w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobrym Mieście zostało przeprowadzone wśród rodziców i nauczycieli przedszkola, anonimowe  badanie ankietowe na temat:  „Przedszkole Zdalne W Sytuacji Kryzysowej”. W badaniu wzięło udział 74 rodziców spośród 174   oraz 14 nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu. Naszym celem było poznanie opinii Rodziców i Nauczycieli dotyczących działalności przedszkola w sytuacji kryzysowej i związanego z tym  nauczania zdalnego. A także oceny skutków sytuacji kryzysowej dla całego środowiska przedszkolnego, w tym dzieci, rodziców i nauczycieli.
Po przeprowadzonym badaniu sporządziliśmy Raport  z wynikami i wnioskami,  które poniżej   Państwu prezentujemy.

 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

Rodzice

 1. Zdecydowana większość rodziców uważa, że dobrze radzi sobie z opieką nad dziećmi w sytuacji zamknięcia przedszkola.
 2. Zdaniem rodziców, również dzieci dobrze sobie radzą w zaistniałej sytuacji.
 3. Prawie wszyscy badani rodzice pozytywnie oceniają działalność przedszkola, pomimo zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych wskutek epidemii
 4. Badani rodzice potwierdzają, że nauczyciele się z nimi systematycznie kontaktują.
 5. Poczta internetowa prowadzona przez nauczycieli jest źródłem, z którego rodzice najczęściej czerpią informacje na temat zdalnego nauczania prowadzonego przez przedszkole.
 6. Rodzice uważają, że nauczyciele przekazują im propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla dzieci, które można wykorzystać w domu.
 7. Zdecydowana większość badanych rodziców potwierdza, że korzysta w domu z propozycji przekazywanych przez nauczycieli, chociaż nie ze wszystkich.
 8. Najczęściej w domu rodzice korzystają z propozycji zabaw plastycznych, muzycznych, zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz kart pracy z zadaniami do wykonania to odpowiadało im najbardziej.
 9. Badani rodzice opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowej formy komunikowania się tzn. za pomocą poczty grupowej.

Nauczyciele

 1. Nauczyciele pozytywnie oceniają to jak poradzili sobie ze zdalnym nauczaniem. Połowa badanych uważa, że radziła sobie dobrze, a druga połowa z nich twierdzi nawet, że radziła sobie bardzo dobrze.
 2. Nauczyciele zdecydowanie pozytywnie ocenili metody i formy zorganizowanego kształcenia na odległość w przedszkolu.
 3. Spośród metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele najczęściej wskazywali na przydatność: e-spotkania za pomocą komunikatorów Zoom, pocztę internetową w komunikowaniu się z rodzicami, integrację zespołu pomimo izolacji.
 4. Większość nauczycieli uważa, że realizuje swoje zadania i obowiązki zawodowe, pomimo zamknięcia przedszkola. Większość nauczycieli pracuje powyżej 5 godzin dziennie. Są tacy, którzy uważają, że pracują dużo więcej niż w normalnych warunkach.
 5. Okazuje się, że praca nauczycieli, pomimo braku jej stacjonarnego charakteru, ma szeroki zakres.
 1. Praca nauczycieli i specjalistów polegała głównie na opracowywaniu i przesyłaniu materiałów do nauczania zdalnego rodzicom; prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej; samokształceniu; utrzymywaniu kontaktu z rodzicami dzieci; doskonaleniu zawodowym; udziale w e-spotkaniach z dyrektorem, nauczycielkami, specjalistami.
 2. W największym stopniu nauczyciele czerpią inspirację do zdalnego nauczania z zasobów własnych, z zasobów Internetu, dobrych praktyk, strony MEN, przewodników metodycznych, literatury fachowej.
 3. Za najbardziej efektywne formy kontaktu z rodzicami nauczyciele uważają pocztę grupową i kontakt telefoniczny.
 4. Największą trudnością w czasie zdalnego nauczania był dla nauczycieli brak bezpośredniego kontaktu z wychowankami oraz brak odzewu od części rodziców na wysyłane do nich maile, smsy z materiałami do nauczania zdalnego.
 5. Badanie pokazało, że nauczyciele widzą również korzyści ze zdalnego nauczania. Wymieniają min.: odkrycie szkoleń online, wzrost świadomości rodziców czego uczą się ich dzieci w przedszkolu, odkrycie nowych ciekawych stron internetowych z pomysłami do wykorzystania w przedszkolu, wzrost kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 6. Nauczyciele podsumowując zaangażowanie w pracę zdalną oceniają je bardzo dobrze, dostrzegają również potrzebę częstszego organizowania spotkań online oraz zapewnienia sprzętu w postaci laptopa, Internetu dla każdego nauczyciela, ponieważ często występowały problemy techniczne ze sprzętem własnym.
 7. Praca zdalna była dla nauczycieli nowym doświadczeniem, które w ich ocenie było realizowane na wysokim poziomie.

REKOMENDACJE

 1. Należy zapoznać rodziców i nauczycieli z wynikami badania, po to, aby nabrali przekonania, że ich wysiłek włożony w wypełnienie ankiety nie był bezużyteczny.
 2. Zachęcać nauczycieli do wykorzystywania zdobytych umiejętności, w warunkach działalności stacjonarnej przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 3. W większym stopniu motywować rodziców do angażowania się we współpracę z przedszkolem, jednocześnie uwzględniając oczekiwania rodziców, dotyczące dostosowywania zadań kierowanych do wykonania w warunkach domowych, do ich możliwości.
 4. Organizować częściej spotkania online dyrektora z nauczycielami oraz nauczycieli z dziećmi i rodzicami.
 5. Postulat nauczycieli o zapewnieniu wszystkim nauczycielom w czasie nauczania zdalnego przedszkolnego sprzętu i Internetu jest możliwy, ale w taki sposób, że nauczyciele mogą korzystać z 7 laptopów grupowych oraz Internetu na terenie przedszkola.

 

Dodaj komentarz