Home

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Aktualności | Aneta | 19 marca 2019

Drodzy rodzice!

W dniach od 20 – 25 marca 2019 roku w godz. od 8.00 do 16.00 rodzic/rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia  potwierdzającego wolę zapisu dziecka do przedszkola. Nie złożenie w/w terminie oświadczenia woli spowoduje skreślenie go z listy kandydatów  przyjętych do przedszkola. Oświadczenie należy składać u dyrektora przedszkola, należy mieć przygotowany PESEL dziecka.

Ostateczne listy przyjętych kandydatów będą wywieszone w holu przedszkola  zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 27  marca 2019 r.

 

Dodaj komentarz