Home

Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

Kącik dla rodziców | Ewa | 22 października 2013
Temat Forma Odpowiedzialni Termin
Organizacja roku   szkolnego 2013/2014 1. Zebranie   ogólne z dyrektorem przedszkola
2. Zebrania  grupowe
Dyrektor
Nauczycielki   grup: I, II, III, IV, V
IX
IX
Podsumowanie wyników wstępnej obserwacji 3-4-latków i diagnozy gotowości szkolnej 5-6-latków Zebrania grupowe
Konsultacje   indywidualne
Nauczycielki   grup: I,   II, III, IV, V XI
Pasowanie na przedszkolaka Uroczystość   grupowa Nauczycielki i rodzice grupy I XI
Świąteczny czas – uroczystości  z rodzicami z okazji Świąt Bożego Narodzenia Uroczystości   grupowe Nauczycielki   grup:I,   II, III, IV, V

XII

Babcia i Dziadek mają dzisiaj święto – spotkania z babciami i dziadkami w przedszkolu z okazji ich święta Uroczystości   grupowe

Nauczycielki   grup:

I,   II, III, IV, V

Rodzice

I

Bal Witaminek – bal  karnawałowy Uroczystość ogólnoprzedszkolna

Dyrektor

Nauczycielki   grup:

I,   II, III, IV, V

II

Przedstawienie rodzicom informacji o wynikach pracy dydaktyczno – wychowawczej po I półroczu Zebrania grupowe, konsultacje   indywidualne

Nauczycielki   grup:

I,   II, III, IV, V

II

Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym?- warsztaty dla chętnych rodziców

Warsztaty

Dyrektor, logopeda z PPP-P w Olsztynie, nauczycielki

III

Przedstawienie wyników diagnozy gotowości szkolnej po całorocznej pracy z dziećmi Zebrania grupowe, konsultacje indywidualne

Nauczycielki   grup:

 III, IV, V

IV

Kochamy nasze Mamy – uroczystości z okazji Dnia Mamy Uroczystości   grupowe,

Nauczycielki   grup:

I,   II, III, IV, V

V

Teatrzyk rodziców  przedstawia – przedstawienie wybranej bajki o tematyce związanej ze zdrowiem dla dzieci z okazji Dnia Dziecka teatrzyku przygotowanym  przez rodziców i nauczycielki  uroczystość ogólnoprzedszkolna z okazji Dnia   Dziecka

dyrektor,   nauczycielki,

rodzice

VI

Przedstawienie wyników pracy dydaktyczno – wychowawczej na podstawie obserwacji dzieci 3-4-letnich  po całorocznej pracy.  Zebrania grupowe

Nauczycielki   grup:

 I, II

V/VI

Festyn na pożegnanie starszaków oraz zakończenie roku w przedszkolu – festyn  uroczystość ogólnoprzedszkolna

Dyrektor

Nauczycielki   grup:

I,   II, III, IV, V

Rodzice

VI

Zielona Noc w   grupie IV – spotkanie integracyjne grupy na  pożegnanie przedszkola Uroczystość   grupowa

Nauczycielki   grupy IV, rodzice , dyrektor

VI

Zajęcia otwarte dla rodziców Zajęcia otwarte

Nauczycielki   grup:

I,   II, III, IV, V

Według   planu współpracy w grupach

Konsultacje indywidualne dla rodziców w wybrany czwartek raz w miesiącu Konsultacje indywidualne

Wszystkie   nauczycielki

7.XI, 5.XII, 9.I, II, 6.III, 3.IV, 8.V,

Dodaj komentarz