Home

Ograniczone funkcjonowanie przedszkola

Aktualności | Anna | 29 marca 2021
UWAGA !!!
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie publicznych przedszkoli.
Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość zapewnienia opieki dla dzieci rodziców wyszczególnionych w powyższym rozporządzeniu. Osoby, które są zainteresowane opieką dla swojego dziecka i spełniają wymienione kryteria powinny złożyć do dyrektora przedszkola wniosek o zapewnienie takiej opieki.
Rozp. MEN

 

Dodaj komentarz