Home

Od 1 lutego 2019 elektroniczny system naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

Aktualności | Aneta | 18 stycznia 2019

DRODZY RODZICE!

Od dnia 1 lutego 2019 r. naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu będzie realizowane z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka w przedszkolu WizjaNet.

Od tego czasu będziecie Państwo płacili za czas faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu bez względu na wcześniej zadeklarowany w umowach czas pobytu. Opłaty będą naliczane po zakończeniu miesiąca. W związku z tym dla każdego dziecka zostanie wydana indywidualna karta, którą trzeba będzie „odbijać” czas przyjścia i czas wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą czytnika. Czytnik jest zamontowany na parterze, przy wejściu do holu przedszkola, po lewej stronie (blisko hydrantu). Brak „odbicia” karty i zaznaczenia w systemie czasu obecności dziecka w przedszkolu  skutkuje naliczeniem pełnej odpłatności w tym dniu, liczonej w godzinach otwarcia przedszkola od 6.00- do 16.30 z wyłączeniem godzin na realizację podstawy programowej od 8.00 do 13.00. Rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne za pomocą kart będą zaznaczać czas pobytu dziecka w przedszkolu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Pierwsza karta jest bezpłatna. Istnieje możliwość zakupienia kolejnych w cenie 3,50 zł. 

Karty są do odebrania w grupach  u nauczycielek.

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola

Dodaj komentarz