Home

Maj

Grupa III, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 12 czerwca 2018

Grupa III Biedronki Pięciokropki- Maj 2018 r.

Tematy kompleksowe:
1.Może się wybierzemy na majową łąkę? (30.IV.- 4.V.2018 r.)
2.Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, na wyciągnięcie ręki- to ulica, dom, podwórko (7.V.- 11.V.2018 r.)
3.Majowa wycieczka z moją rodziną (14.V.- 25.V.2018 r.)

Cele ogólne:
– Poznanie wybranych owadów żyjących w naturalnym środowisku- na łące.
– Poznawanie najbliższego otoczenia społecznego- swojego miasta i dalszego- swojej Ojczyzny.
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie szacunku wobec innych osób i przestrzegając tych wartości.
– Odczuwanie swojej przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek.

Cele szczegółowe:
– zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje,
– wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
– posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem,
– nazywa członków najbliższej rodziny, zna ich imiona i stopień pokrewieństwa,
– opowie o pracy zawodowej swoich rodziców, zna zawody wykonywane przez ludzi z najbliższego otoczenia,
– używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
– ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku,
– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym ? obowiązkowość, przyjaźń, radość,
– respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby,
– zna rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąkę.

Piosenki

Każde Polskie dziecko wie
1. Każde polskie dziecko wie,
że jego kraj się Polską zwie
Każde polskie dziecko wie,
każde dziecko wie.
Ref. I gdy usłyszy Mazurka pieśń,
Polsce na baczność oddaje cześć. 2x
2. Każde polskie dziecko wie,
że orzeł w polskim godle jest.
Każde polskie dziecko wie,
każde dziecko wie.
Ref. Biało-czerwoną wśród innych flag,
szybko rozpozna: to Polski znak! 2x

Mój dom jest biało- czerwony
I. Za oknem jest łąka,
za łąką pole i las,
za lasem jest droga
i wiele różnych miast.

Ref: A mój dom jest biało-czerwony,
piękny z każdej strony.
W nim mama, tata i ja,
to wszystko z okna
zobaczyć się da!

Wyprawa po skarb piratów
1.Wyruszamy dzisiaj /2x na bezludną wyspę /2x
Po co tam jedziemy /2x To jest oczywiste! /2x
Ref. Skarb piratów odnajdziemy, mamie, tacie przywieziemy,
Bo okrutnie są bogaci piraci…/2x

2.Okręt to jest łóżko /2x morze to podłoga /2x
Skarb to czekolada /2x więc nam czasu szkoda /2x
Ref. Skarb piratów odnajdziemy…

Wiersze

Katechizm polskiego dziecka- Władysław Bełza
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Barwy ojczyste- Czesław Janczarski
Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
Barwy ojczyste.

Dwie połówki
Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma.
Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje
Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki.
Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Co za jabłko mówię wam!
Jaki skarb ja w domu mam.

Ważne wydarzenia:
– Spotkanie z przedstawicielami Grupy Historycznej Guttstadt- wycieczka do Skansenu Miejskiego- 07.05.2018 r.
– Spacerkiem po Dobrym Mieście- 08.05.2018 r.
– Wysłuchanie koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Lelija działającego przy CKB w Dobrym Mieście- 14.05.2018 r.
– Wycieczka do parku na piknik- 25.05.2018 r.
– Wycieczka autokarowa z okazji Dnia Dziecka do Domu Ptaków w Olsztynie- 29.05.2018 r.

Dodaj komentarz