Home

Maj

Grupa II, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 12 czerwca 2018

Grupa II Grające Świerszcze- maj 2018 r.

Tematy kompleksowe:
1. Moje miasto- Dobre Miasto, Polska- moja Ojczyzna cd. (23.IV.- 11.V.2018 r.)
2. Poznajemy tajemnice majowej łąki. (14.V.- 18.V.2018 r.)
3. My rodzinkę fajną mamy- wszyscy bardzo się kochamy! (21.V.- 8.VI.2018 r.)

Cele ogólne:
– Poznawanie najbliższego otoczenia społecznego – swojego miasta i dalszego ? swojej Ojczyzny.
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie szacunku wobec innych osób i przestrzegając tych wartości.
– Odczuwanie swojej przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek.

Cele szczegółowe:
– zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje,
– wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
– posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem,
– nazywa członków najbliższej rodziny, zna ich imiona i stopień pokrewieństwa,
– opowie o pracy zawodowej swoich rodziców, zna zawody wykonywane przez ludzi z najbliższego otoczenia,
– używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
– ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku,
– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym ? obowiązkowość, przyjaźń, radość,
– respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby,
– zna rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąkę.

Piosenki

My jesteśmy owadami
1.My jesteśmy motylkami, motylkami, motylkami
I machamy skrzydełkami, a latamy tak! Jak?
2.My jesteśmy biedronkami, biedronkami, biedronkami
I machamy skrzydełkami, a latamy tak! Jak?
3.My jesteśmy komarami, komarami, komarami
I machamy skrzydełkami, a latamy tak! Jak?
4.My jesteśmy owadami, owadami, owadami
I machamy skrzydełkami, a latamy tak! Jak?

Rodzinka
I. Gdy w niedzielę słońce świeci, mama z tatą zapraszają dzieci.
Na wycieczkę na spacerek, do lasu na łąkę, na rowerek.
Ref. Co rodzinka, to rodzinka, fajna z nimi każda chwilka.
Mama, tata, brat czy siostra, każda chwilka jest radosna.

II. Z mamą poczytamy bajki, z tatą z klocków zbudujemy domek.
Narysuję z bratem kotka, a z siostrą pójdziemy na spacerek.
Ref. Co rodzinka, to rodzinka, fajna z nimi każda chwilka.
Mama, tata, brat czy siostra, każda chwilka jest radosna.

Masażyk

Co robią różni ludzie?
Stolarz młotkiem stuka(stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść)
Lekarz w plecy puka(delikatne pukanie palcami)
Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)
Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)
Rolnik grabi siano (?grabienie? palcami obu rąk w góry na dół)
Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)
I ja też pracuję (wskazywanie na siebie)
Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera)

Wiersz

Dwie połówki
Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma.
Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje
Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki.
Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Co za jabłko mówię wam!
Jaki skarb ja w domu mam…

Życzenia
Mamo, tato cóż Wam dam.
Jedno serce które mam.
A w tym sercu róży kwiat.
Mamo, tato żyjcie 100 lat !!!

Ważne wydarzenia:
– Wycieczka do Urzędu Miasta- spotkanie z mamą Wiktorka, burmistrzem i zastępcą oraz innymi pracownikami.
– Wycieczka na łąkę – obserwacje przez lupę.
– Wysłuchanie koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Lelija działającego przy CKB w Dobrym Mieście.
– Spotkanie z trenerem piłki nożnej z DKS- absolwentem naszego przedszkola.
– Wycieczka autokarowa z okazji Dnia Dziecka do Domu Ptaków w Olsztynie.

Dodaj komentarz