Home

Maj

Grupa II, Kącik Mądrej Główki | Ewa | 22 maja 2017

Tematy kompleksowe:

1.Kto Ty Jesteś?… – Polak Mały /Program Wychowawczy/ (2.05. – 5.05.2017r.)
2.Dobre Miasto  miasto, w którym mieszkam /Program Wychowawczy/ (8.05. – 12.05.2017r.)
3.Na dworcu kolejowym (15.05.- 19.05.2017r.)
4.Święto Mamy i Taty /Program Wychowawczy/ (22.05.- 26.05.2017r.)

Zadania z podstawy programowej:

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
8. Wychowanie przez sztukę  muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
9. Wychowanie przez sztukę  różne formy plastyczne.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Cele operacyjne:

-dz. uważnie sucha opowiadań i wierszy przedstawianych przez nauczyciela
-dz. umie nazwać kraj, w którym mieszka
-dz. rozpoznaje symbole narodowe: flaga, godło, hymn
-dz. wie, że Warszawa jest stolicą Polski
-dz. pozna ?barwy ojczyste?: biały i czerwony
-dz. utrwali wizerunek polskich symboli narodowych
-dz. wysłucha hymnu narodowego- zachowa w tym czasie właściwą postawę: ?na baczność?
-dz. zna i podaje nazwę miejscowości, w której mieszka
-dz. zapozna się legendą o Dobrym Mieście, dowie się, skąd pochodzi jego nazwa, utrwali nazwę rzeki, która przepływa przez miasto ? Łyna
-dz. zna herb i najważniejsze zabytki Dobrego Miasta, m.in.:?Basztę Bocianią?, Kolegiatę, Wieżę Ciśnień?
-dz. nazywa i rozpoznaje najważniejsze miejsca lub obiekty w najbliższej okolicy
-dz. prawidłowo trzyma kredkę podczas kolorowania, stara się nie przekraczać konturów
-dz. wskazuje środek, górę i dół kartki oraz jej rogi
-dz. pozna tradycyjny ludowy warmiński strój -damski i męski
-dz. bierze udział w warsztatach plastycznych, pozna nowe techniki plastyczne
-dz. zna i przestrzega podstawowe zasady poruszania się po drogach
-dz. uczestniczy w przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola
-dz. wie, jak należy zachować się w trakcie przedstawienia i koncertu
-dz. umie nazwać wybrane instytucje użyteczności publicznej- dworzec kolejowy
-dz. pozna nazwy zawodów: kolejarz, konduktor, maszynista
-dz. dowie się, jakie są rodzaje pociągów: osobowe, towarowe
-dz. rozwija inwencję twórczą
-dz. przestrzega zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas autokarowej wycieczki, a także w czasie zabaw
-dz. posługuje się liczebnikami głównymi
-dz. potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty
-dz. porównuje wielkości: długi, krótki
-dz. podejmuje próby mierzenia długości krokami, stopa za stopą
-dz. porównuje długość: taki sam, dłuższy, krótszy
-dz. potrafi policzyć 5 i w miarę możliwości więcej elementów
-dz. powtarza słowa lub krótkie teksty, zachowując podany rytm, tempo oraz właściwą intonację
-dz. rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne
-dz. opowie o swoich rodzicach, rodzeństwie: jak mają na imię, jaki mają kolor oczu, włosów
-dz. buduje wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym
-dz. sprawnie posługuje się schematem ludzkiej twarzy ? nazywanie części
-dz. odzwierciedli w formie plastycznej wygląd rodziców, wykorzysta całą powierzchnię arkusza
-dz. podejmuje zabawy rytmiczne przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego w formie opowieści ruchowej
-dz. przygotuje dla rodziców upominek-maluje farbami formy, naklei gotowe elementy, umiejętnie posługuje się klejem
-dz. ćwiczy sprawność ręki, wyrabia poczucie estetyki
-dz. odczuwa radość z możliwości przygotowania upominku dla rodziców
-dz. dowie się, czym zajmuje się ?lalkarz?
-dz. wzbogaci słownictwo o nazwy: ?kukiełka?, ?pacynka?, ?lalka?
-dz. bierze aktywny udział w zabawie w teatr

Piosenki:

?Wianki?

Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,
Maki, chabry i goździki pachnące.
Maki, chabry i goździki pachnące.
La la…

Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków,
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
La la…

Zaniesiemy mamie te dary, te dary,
Uściskamy, upieścimy bez miary.
Uściskamy, upieścimy bez miary.
La, la…

?Pociąg krasnoludków?

Ze stacyjki siedmiu smutków
rusza pociąg krasnoludków.
Maszynista z kozią bródką
zagwizdał cichutko.

Wyruszają na wycieczkę,
zaczynają w drodze sprzeczkę:
Czy ma pociąg jechać z planem?
Czy, może w nieznane?
Jeden prosi do Warszawy,
drugi woła Huta Nowa,
trzeci chce wziąć kurs na Sopot,
to ci mieli kłopot.

Dwóch w pociągu łowi ryby,
ten na niby zbiera grzyby,
gdy się jeden z drugim kłócił
pociąg się wywróci!

Wiersz:

Barwy ojczyste
Czesław Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

?Dobre Miasto?

Niedaleko od Olsztyna,
Gdzie przepływa rzeka Łyna,
Leży miasto, Dobre Miasto,
W którym pieką smaczne ciasto.
Są tam domy stare, nowe
I przedszkole kolorowe.
Numer jeden to przedszkole
I do niego chodzić wolę.

?Święto Taty?
(Dorota Gellner)

Dziś jak tylko z łóżka wstałam,
zaraz tatę uściskałam!
Uściskałam z całej siły i wrzasnęłam:
– Tato miły!
Nos do góry! Uszy też!
Dziś jest święto taty, wiesz?
każdy tata je obchodzi,
Ty też obchodź, co Ci szkodzi?
A jeżeli nie dasz rady,
zjeść tej całej czekolady,
tortu, lodów i piernika,
znajdziesz we mnie pomocnika!

Ważne wydarzenia:

?Gość w przedszkolu- spotkanie z zespołem ludowym ?Stowarzyszenie warmińskich Chłopów Bosych?
Przedstawienie teatralne pt. ?Raz, dwa, trzy ? smok na ciebie patrzy?
Wycieczka do Figlolandii w Olsztynie
Gość w przedszkolu – spotkanie z lalkarzem

Dodaj komentarz