Home

Maj

Grupa V, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 12 czerwca 2018

Grupa V Kolorowe Motylki- Maj 2018 r.

Tematy kompleksowe:

1. Polska. Mój kraj, moje miasto. Program Wychowawczy, Program z zakresu edukacji regionalnej (30.04.- 11.05.2018 r.)
2. Dobre Miasto? moje rodzinne miasto. Program z zakresu edukacji regionalnej, Program Wychowawczy(14.05.- 25.05.2018r.)

Cele ogólne:
– Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i miasta, rozumienie pojęć Unia Europejska, Europa i świat: uświadomienie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do Unii Europejskiej.
– Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

Wybrane umiejętności dzieci: (cele szczegółowe)
– dz. poznaje ważniejsze zabytki starego grodu (Rynek, Wawel, Kościół Mariacki),
– dz. utrwala wiadomości o Warszawie, Krakowie, swoim mieście, symbolach narodowych,
– dz. zna symbole Unii Europejskiej: hymn, flagę,
– dz. wie, że kraje graniczą z innymi państwami,
– dz. odczuwa szacunek i przywiązanie do rodziców,
– dz. wie, że życzenia można złożyć poprzez wiersz, piosenkę, taniec, odczuwa radość z możliwości przygotowania upominku dla rodziców,
– dz. zna nazwę miasta, w którym mieszka, potrafi wymienić kilka jego zabytków, np.: Baszta Bociania, Kolegiata, Wieża Ciśnień,
– dz. zna nazwę rzeki, która przepływa przez miasto- Łyna,
– dz. zna swój adres zamieszkania,
– dz. dostrzega różnice w architekturze: stare i nowe budownictwo,
– dz. pozna tradycyjny ludowy warmiński strój- damski i męski,
– dz. bezpiecznie porusza się po jezdni i chodniku, zwraca uwagę na przestrzeganie zasad ruchu drogowego np. przechodzimy przez ulicę tylko w wyznaczonych do tego miejscach- na pasach,
– dz. rozwiązuje rebusy obrazkowe,
– dz. wyodrębnia pierwsze głoski w wyrazach i układa z nich hasła.

Wiersze i piosenki do nauki:

WIERSZE

Katechizm polskiego dziecka- Władysław Bełza
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Barwy ojczyste- Czesław Janczarski
Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
Barwy ojczyste.

Najważniejsza jest rodzina
Zawsze wszystko się udaje
Cztery ręce, to nie dwie
Razem z tatą pomagamy
Kiedy mama czegoś chce.
Pomagamy sobie wszyscy
Bo od tego jest rodzina
Od niej uczysz się wszystkiego
Tak się życie twe zaczyna.

PIOSENKI

Każde Polskie dziecko wie
1. Każde polskie dziecko wie,
że jego kraj się Polską zwie
Każde polskie dziecko wie,
każde dziecko wie.
Ref. I gdy usłyszy Mazurka pieśń,
Polsce na baczność oddaje cześć. 2x
2. Każde polskie dziecko wie,
że orzeł w polskim godle jest.
Każde polskie dziecko wie,
każde dziecko wie.
Ref. Biało-czerwoną wśród innych flag,
szybko rozpozna: to Polski znak! 2x

Majowe życzenia
Jak Ci mamo, powiedzieć- nie wiem,
żeś najlepszą jest z mam.
Narysuję Ci serce
i piosenkę tę dam.
Ref.: Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka
Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.
Piosenka dla mamy, zielona jak maj!
Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

A ty co powiesz na to, tato,
że słów już tyle znam.
Dziś ułożę je w rymy
i piosenkę Ci dam.
Ref.: Piosenka dla taty, dla taty piosenka,
Jest dobra na co dzień, dobra od święta.
Piosenka dla taty pachnąca, jak bzy!
Zaśpiewaj z nami i ty.

Inne ważne wydarzenia w grupie:
– Spotkanie z Panią Muzyką- koncert Fil-harmonii warmińsko-mazurskiej
– Wycieczka do Skansenu w Dobrym Mieście
– Koncert ludowego zespołu Lelija
– Wycieczka do Ptaszarni w Olsztynie z okazji Dnia Dziecka

Dodaj komentarz