Home

Maj

Grupa I, Kącik Mądrej Główki | Ewa | 22 maja 2017

Tematy kompleksowe
1.Nasz region- miasto i wieś (2.05. – 12.05.2017 r.)
2.W książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. (15. 05-19.05. 2017r.)
3.Moja mama(22. 05. – 26. 05.)

Realizowane obszary z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę ? dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę ? muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
9. Wychowanie przez sztukę ? różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Zamierzone efekty/ umiejętności dzieci: (cele szczegółowe)
– ogląda zabytki w najbliższej okolicy
– chętnie uczestniczy w tańcach zbiorowych
– działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych, dostrzegając równoliczność zbiorów
– ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu
– nazywa niektóre zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim
– nazywa niektóre zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim
– aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem regionalnych tradycji ludowych
– wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie
– nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie
– uważnie słucha bajki opowiadanej przez nauczyciela,
– odpowiada na pytania dotyczące jej treści
– wie, na czym polega praca bibliotekarza;
– stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką
– śpiewa w grupie wspólnie z innymi dziećmi zachowując tempo i rytm
– interesuje się pracą zawodową rodziców, próbuje opowiedzieć, na czym polega ich praca
– przygotowuje własnoręcznie upominki dla bliskich
– rozwija swoją ciekawość związaną z tworzeniem ról, postaci, z możliwością wykorzystywania lalek, marionetek, kukiełek.

Wiersze i piosenki do nauki:

Wielka wyprawa
Malowany wózek, para siwych koni
Pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni
Pojadę daleko, po ubitej dróżce
Tam gdzie stoi mała chatka na koguciej nóżce

Stanę przed tą chatką, będę z bicza trzaskał
„Wyła Babo Jago, wyła jeśli łaska
Wyszła Baba Jaga, stara, całkiem siwa
I spytała grubym głosem: „Kto mnie tutaj wzywa”

„To ja Babo Jago przyjechałem prosić
Żebyś nie więziła Jasia i Małgosi
Bo jak nie, to powiem rzecz Ci nieprzyjemną
Będziesz miała Babo Jago do czynienia ze mną!”

„Strzeż się czarownico!” – krzyknę wniebogłosy,
Że aż Babie Jadze staną dęba włosy.
I koniki pognam,”Hop! hop!” krzyknę na nie
I pojadę do swej mamy na drugie śniadanie
Szot- słowa piosenki do tańca warmińskiego

Zatańcz ze mną szota, szota,
Niech otrząsnę buty z błota,
By się panny nie wstydziły,
Szota ze mną zatańczyły.

Raz w lewo, raz w prawo,
Potem obróć się żwawo./ x2

Inne ważne wydarzenia w grupie
Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym Raz, dwa, trzy smok na ciebie patrzy” – przedstawienie w wykonaniu studia teatralnego z Białegostoku „Karuzela”.
W krainie książek – wycieczka do biblioteki.
Goście w przedszkolu – spotkanie z przedstawicielami ze Stowarzyszenia Warmińskich Chłopów Bosych
Na warmińską nutę – uroczystość ogólnoprzedszkolna

 

Dodaj komentarz