Home

Listopad

Grupa II, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 20 grudnia 2017

Grupa II- Grające Świerszczyki- Listopad

Tematy kompleksowe:

1. Pada deszcz (6.11.- 10.11.2017 r.)
2. Dbamy o zdrowie (13.11.- 17.11.2017 r.)
3. Dlaczego miś ma swój dzień? (20.11.- 24.11.2017 r.)
4. Tutaj rosły paprocie (27.11.- 1.12.2017 r.)

Cele ogólne:
– Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
– Kształtowanie postawy prozdrowotnej
– Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
– Budzenie zainteresowania otaczającym światem oraz jego prehistorią

Wybrane umiejętności dzieci: (cele szczegółowe)
– dz. wymienia oznaki późnej jesieni
– dz. wykleja rysunek parasola gotowymi elementami
– dz. wycina elementy do ozdobienia parasola
– dz. wie jak należy dbać o siebie, by się nie przeziębić
– dz. ubiera się adekwatnie do pogody
– dz. zna podstawowe środki czystości i przybory do mycia
– dz. dokonuje prezentacji swojego misia, opowiada o nim używając krótkich, prostych zdań
– dz. wie, że należy szanować swoje zabawki
– dz. dokleja misiowi kokardkę, oczy i buzię
– dz. poznaje historię Święta Pluszowego misia
– dz. odgaduje imiona misiów zaprezentowanych na ilustracjach
– dz. uważnie słucha utworów literackich oraz innych osób
– dz. pogrupuje misie według jednej wybranej cechy
– dz. liczy pogrupowane misie , przypisuje liczbie misiów odpowiednią liczbę oczek na kostce
– dz. poda kolejność misiów posługując się liczebnikami porządkowymi
– dz. zna historię pluszowego misia
– dz. zna wybrane wiersze i piosenki o misiach, potrafi zaprezentować je przed publicznością
– dz. potrafi wyrazić swoje emocje podczas zabawy ze swoim misiem
– dz. obserwuje emocje innych
– dz. aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach, czerpie radość ze wspólnej zabawy
– dz. wie, że węgiel powstał ze skamieniałych roślin
– dz. zna ogólną historię powstania węgla kamiennego

Wiersze i piosenki do nauki:

PIOSENKA

Jadą, jadą misie

Ref.: Jadą, jadą misie, tra la la la la,
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha,
Przyjechały do lasu, narobiły hałasu,
przyjechały do boru, narobiły rumoru.

1. Jadą, jadą misie, tra la la la la,
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha,
A misiowa jak może, prędko szuka w komorze,
plaster miodu wynosi, pięknie gości swych prosi.

2. Jadą, jadą misie, tra la la la la,
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha,
zjadły misie plastrów sześć
i wołają: jeszcze jeść!

Ref.: Jadą, jadą misie, tra la la la la,
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha,
przyjechały do lasu, narobiły hałasu,
przyjechały do boru, narobiły rumoru.

WIERSZE

Słota- I. Suchorzewska

Pada gęsty kapuśniaczek,
Szare niebo ciągle płacze,
Siąpi nudno, mży…
Kapu kapu, kapią z nieba,
Kapią z rynny, kąpią z drzewa
Kropelki jak łzy.
Mokną dróżki, mokną krzaki,
Mokną pieski, mokną ptaki,
Szary kot i my…
Chlapu chlapu, błoto chlapie.

Katar- J. Koczanowska

Złapał katar Katarzynę
i nas także dopaść może,
trzeba sprytnie go unikać,
bo z katarem żyć niedobrze.
A psik, a psik… nos czerwony,
a psik, a psik… głowa boli,
a psik, a psik… precz z katarem,
zmykaj od nas jak najdalej.
Złapał katar Katarzynę,
a my złapać się nie damy,
niech sam sobie kicha, prycha,
my ważniejsze mamy sprawy.

Inne ważne wydarzenia w grupie:
-Święto Niepodległości- uroczystość ogólnoprzedszkolna (10.11.2017).
-Pasowanie na Przedszkolaka (15.11.2017).
-Teatrzyk pt. Na końcu świata? przygody Misia i pirata- Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa (21.11.2017).
-Święto Pluszowego Misia- uroczystość ogólnoprzedszkolna (24.11.2017).

Dodaj komentarz