Home

Kwiecień

Grupa III, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 11 maja 2018

Grupa III- Biedronki Pięciokropki- Kwiecień

Tematy kompleksowe:
1. Jaki gwar na wiejskim podwórku (3.04.- 13.04.2018 r.)
2. Czy dbamy o naszą planetę? (16.04.- 27.04.2018 r.)

Cele ogólne:
– Utrwalenie nazw, wyglądu, odgłosów i miejsca zamieszkania zwierząt gospodarstwa wiejskiego
– Kształtowanie świadomości ekologicznej

Wybrane umiejętności dzieci: (cele szczegółowe)
– dz. umie dzielić się swoimi spostrzeżeniami, formułuje samodzielnie zdania na określony temat
– dz. rozpoznaje zwierzęta hodowlane
– dz. rozumie i stosuje w wypowiedziach wyrażenia przyimkowe (zawierające: na, pod, do, w, przed, za, obok), umie opisać przedmioty, osoby i zwierzęta, podając ich cechy charakterystyczne
– dz. wymienia główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony
– dz. wie, co to jest recykling
– dz. wie, jak można wykorzystać niektóre odpady
– dz. potrafi segregować odpady według ich rodzaju
– dz. rozpoznaje rośliny za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu
– dz. korzysta z urządzeń gospodarstwa domowego przy udziale osoby dorosłej
– dz. sprząta plac zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
– dz. wymienia główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony
– dz. kształtuje zdolność do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk

Wiersze i piosenki do nauki:

WIERSZE

Domy zwierząt
Piesek mieszka w budzie,
w gniazdku mieszka leśny ptak.
Ul to domek pszczoły,
lecz gdzie mieszka czarny kot?
A mysz?
Do nory ucieka… kysz ?kysz! Kysz ?kysz!
Dom krowy w oborze,
a kury w kurniku.
Niedźwiedź mieszka w gawrze,
a świnka w chlewiku.
A ślimak? To wiecie.
Dom na własnym nosi grzbiecie.

Ekologia- E. Zakrzewska

Ekologia- słowo znane,
w całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko,
musi o nim wiedzieć wszystko.
Więc dlatego dziś się uczmy,
jak najlepiej chronić je.
Mrówka, ptak czy jakieś zwierzę,
czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
to co widzi? Wszędzie śmieci.
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
i od święta, i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
i wtedy czysto będzie już!

PIOSENKI

Dziwne rozmowy
1.W chlewiku mieszka świnka,
Co trąca ryjkiem drzwi.
Gdy niosę jej jedzenie,
To ona Kwi, Kwi, kwi!
2.Opodal chodzi kaczka,
Co krzywe nóżki ma.
Ja mówię jej dzień dobry,
A ona kwa, kwa, kwa!
3.Przed budą trzy szczeniacki,
Podnoszą straszny gwałt.
Ja mówię cicho pieski,
A one hau, hau, hau!
4.Na drzewie siedzi wrona,
Od rana trochę zła.
Gdy pytam jak się miewasz?
To ona kra, kra, kra!
5.W kurniku są kokoszki,
co jajek mają sto
ja mówię im dzień dobry,
a one ko, ko, ko.

Ekoświat
Na trawniku plastik leży,
nie wyrośnie z niego kwiat.
Puszki, szkło, foliowe torby,
a ja wolę ekoświat.
Ref.: Eko-, ekoświat,
zieleń, słońce i jeziora.
Eko-, ekoczas
już woła nas.
Przy miasteczku dymi komin,
na ulicy hałas aut.
Śmieci, brud, spaliny czarne,
a ja wolę ekoświat.
Ref.: Eko-, ekoświat?

Inne ważne wydarzenia w grupie:
– Teatrzyk pt. Uratujmy krainę baśni- Teatr MAGIK z Białegostoku.
– Mali artyści recytują polskich poetów ? uroczystość ogólnoprzedszkolna.
– Mądre rady na odpady- spotkanie edukacyjne z pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej.
– Ruch to zdrowie- spotkanie z trenerem klubu piłkarskiego DKS Dobre Miasto.
– Dzień marchewki- uroczystość przedszkolna.
– Projektujemy ogród- zajęcia z architektem krajobrazu Panią Martą Złotuchą.
– Sprzątanie Świata- udział w akcji związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemii.

Dodaj komentarz