Home

Kwiecień

Grupa IV, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 11 maja 2018

Grupa IV Pszczółki- Kwiecień 2018 r.

Tematy kompleksowe:

1. Wiosną budzi się życie 03.04.2018r.- 13.04.2018 r.
2. Ekologicznie i zdrowo, bo zawsze na sportowo 16.04.2018r- 27.04.2018 r.

Cele ogólne:
– Rozpoznawanie i określanie cech charakterystycznych dla pory roku- wiosny
– Promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu
– Utrwalenie podstawowych zasad ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania

Wybrane umiejętności dzieci: (cele szczegółowe)
-dz. wyraża radość z powodu zjawisk w przyrodzie, takich jak: tęcza, pojawienie się słońca, kształty obłoków, zieleń trawy, zapach kwiatów,
-dz. tworzy zbiory o takiej samej liczbie elementów, posługuje się liczebnikami głównymi,
-dz. odczytuje krótkie wyrazy, zdania utworzone z poznanych drukowanych liter,
-dz. wie, że należy utrzymywać porządek w swoim otoczeniu, segreguje śmieci,
-dz. orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania, wie, co to są witaminy,
-dz. utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas ćwiczeń, poprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe – bieżne, skoczne, równoważne.

Wiersze i piosenki do nauki:

WIERSZE

Wiosna- G. Świerczyńska
Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.
Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.
W krzewach słychać śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.
Witaj wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleń liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród.

Apel do ludzi- S. Karaszewski
Gdy się do życia
wiosną świat budzi,
przyroda pisze
apel do ludzi:
– To my, rośliny!
– To my, zwierzęta!
O naszym zdrowiu
nikt nie pamięta?
Trujące ścieki,
trujące dymy,
bez tlenu rzeki…
…My się dusimy!
A gdy umrzemy
w trującym brudzie,
na martwej ziemi
zginą też ludzie!
Chcemy żyć z wami
w zgodzie, przyjaźni,
niechaj nie zabraknie
wam wyobraźni!
Tęczowy motyl
nad łąką lata,
pająk misternie
sieć swą uplata.
Patrzcie, jak pięknie
w lesie, w ogrodzie!
Ile jest życia
w ziemi i w wodzie!
I ty, Pierwszaku,
oszczędzaj wodę,
nie niszcz i nie śmieć.
DBAJ O PRZYRODĘ!

PIOSENKI

Kukułka
1.Ku-ku, ku-ku!
Precz zimo zła!
Już bociek leci,
cieszą się dzieci.
Wiosna, wiosna
idzie przez świat.
2.Ku-ku, ku-ku!
Już kwitnie sad!
W gałązkach drzewa
już ptaszek śpiewa.
Wiosna, wiosna
idzie przez świat.
3.Ku-ku, ku-ku!
Już ciepły wiatr.
Zatańczmy w koło,
bo nam wesoło.
Wiosna, wiosna
idzie przez świat.

Duszki, duszki
1. Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.
Ref.: Duszki, duszki,
duszki leśne
wstają co dzień
bardzo wcześnie
i ziewając
raz po raz,
zaczynają
sprzątać las!
2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.
Ref.: Duszki, duszki?
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci,
zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: ? Nie śmieć więcej!
Ref.: Duszki, duszki?

Inne ważne wydarzenia w grupie:
– Mali artyści recytują polskich poetów – uroczystość przedszkolna – prezentacja wierszy polskich poetów
– Uratujmy krainę baśni- przedstawienie teatralne- promowanie czytelnictwa u dzieci
– Jak dbać o Ziemię? – prezentacja multimedialna – zajęcia w bibliotece
– Mądre rady na odpady- spotkanie edukacyjne z pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej na powyższy temat
– Ruch to zdrowie- spotkanie edukacyjne z nauczycielami wychowania fizycznego i trenerami miejscowego klubu DKS- gry i zabawy

Dodaj komentarz