Home

Kadra pedagogiczna


Kadra pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobrym Mieście w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwisko Stopień awansu Wykształcenie
mgr Grażyna Jasińska nauczyciel dyplomowany – dyrektor UWM w Olsztynie – wychowanie przedszkolne,Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny, Zarządzanie i organizacja oświaty – studia podyplomowe UWM, Kinezjologia edukacyjna I i II stopień – kurs kwalifikacyjny
mgr Irena Kamińska nauczyciel dyplomowany WSP w Olsztynie – Wczesna edukacja, Studia podyplomowe – Edukacja elementarna, Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny, Kinezjologia edukacyjna I i II stopień – kurs kwalifikacyjny
mgr Barbara Nowicka nauczyciel mianowany  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kier. Pedagogika wczesnoszkolna z przygotowaniem przedszkolnym
mgr Wioletta Ziętek nauczyciel kontraktowy Uniwersytet Warmińsko Mazurski kier. Pedagogika wczesnej edukacji zintegrowana
mgr Renata Olewniczak nauczyciel mianowany Uniwersytet Warmińsko Mazurski kier. wczesna edukacja
mgr Elżbieta Tyszka nauczyciel mianowany WSP – wczesna edukacja, Studia podyplomowe – Edukacja elementarna, Terapia pedagogiczna
mgr Ewa Świdowska nauczyciel mianowany Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe: Metodyka wychowania fizycznego, Gimnastyka korekcyjna, Terapia pedagogiczna
mgr Aneta Grochowska nauczyciel mianowany Uniwersytet Warmińsko Mazurski kier. Pedagogika wczesnej edukacji
mgr Agnieszka Porębska nauczyciel mianowany  Uniwersytet Gdański. Wczesna edukacja i przygotowanie do życia w rodzinie. Pedagogika
mgr Małgorzata Święcicka nauczyciel mianowany  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kier. Pedagogika wczesnoszkolna z przygotowaniem przedszkolnym
mgr Agnieszka Fabiszewska nauczyciel kontraktowy Uniwersytet Warmińsko Mazurski pedagogika opiekuńcza oraz Uniwersytet Warszawski filologia angielska
mgr Emilia Pietnoczka nauczyciel dyplomowany Uniwersytet Warmińsko Mazurski kier. teologia oraz studia podyplomowe: logopedia