Home

Dokumentacja przedszkolna


Realizowane w roku szkolnym 2021/2022 projekty

zgodne z kierunkiem i zadaniem z koncepcji rozwoju przedszkola – Z ekologią i przyrodą za pan brat.

https://docs.google.com/document/d/1umYklSvrVFLFHDqMF43ABYed1l1i34dU/edit?usp=sharing&ouid=116189059063490242831&rtpof=true&sd=true

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej. Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola.

Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

Statut Przedszkola – pobierz (pdf).

Koncepcja Rozwoju Przedszkola

To opis kluczowych obszarów działania przedszkola, w których przedszkole chce wprowadzać zmiany z myślą o podniesieniu efektów kształcenia; strategie wdrażania tych zmian oraz określenie tego, co ma być ich rezultatem.

Koncepcja rozwoju Przedszkola 2007-2012 – pobierz (pdf).

Ewaluacja programu rozwoju 2007-2012 – pobierz (pdf).

Koncepcja rozwoju Przedszkola 2012-2015 – pobierz (pdf).

Koncepcja rozwoju Przedszkola 2015-2018 – pobierz (pdf).

Plan Pracy Przedszkola

Plan pracy w roku szkolnym 2012/2013 – pobierz (pdf).

Plan pracy w roku szkolnym 2013/2014 – pobierz (pdf).

Plan pracy w roku szkolnym 2014/2015 – pobierz (pdf).

Plan pracy w roku szkolnym 2015/2016 – pobierz (pdf).

Plan pracy w roku szkolnym 2017/2018 – pobierz (pdf).

Raporty

Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: Przedszkole stwarza odpowiednie warunki do rozwoju samodzielności dzieci poprzez systematyczne, aktywne, twórcze metody i formy pracypobierz (pdf).

Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci z uwzględnieniem edukacji czytelniczejpobierz (pdf).