Home

Czerwiec

Grupa III | Aneta | 8 października 2018

Grupa III Biedronki Pięciokropki- Czerwiec 2018 r.

Tematy kompleksowe:
1.Nasze prawa? ważna sprawa (28.V.- 8.VI.2018 r.)
2.Lubimy podróże- małe i duże (11.VI.- 22.VI.2018 r.)
3.Dobre rady na wakacje (25.VI.- 29.VI.2018 r.)

Cele ogólne:
– Rozumienie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
– Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
– Poznawanie zasad bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce.
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie szacunku wobec innych osób, przestrzegając tych wartości.

Cele szczegółowe:
– wie, że ma prawo do nauki przez zabawę,
– nazywa uczucia swoje i innych, stara się wczuwać w stan innych osób,
– wie, że należy szanować własność swoją i cudzą,
– potrafi zauważyć sytuację zagrożenia i wie jak się w niej zachować (wypadek w domu, na placu zabaw),
– zna numery alarmowe i potrafi wezwać pomoc,
– używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
– ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku,
– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym ? obowiązkowość, przyjaźń, radość,
– respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby,
– nazywa pojazdy: samochód, autobus, pociąg, statek, motor, rower, balon, samolot, łódka?itd.,
– zna typowe zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla letniej pory roku, utworzy swoje symbole pogodowe.

Piosenki

Mucha w mucholocie
1. Siedzi mucha w mucholocie,
do Krakowa sobie leci.
Chce odwiedzić wujka, ciotki,
brata z żoną i ich dzieci.
Ref. Mucha, mucha w mucholocie,
jak w prawdziwym samolocie.
Do Krakowa sobie leci ,
a za oknem słonko świeci. x2

2.W doskonałym jest humorze,
już doczekać się nie może.
Kiedy w końcu wyląduje
i rodzinę ucałuje.
Ref. Mucha, mucha w mucholocie?

3.Mała mucha tak daleko
jeszcze nigdy nie leciała.
Więc na tak daleką podróż
wiele rzeczy spakowała
Ref. Mucha, mucha w mucholocie?

4. Ma walizkę kolorową,
a na sobie suknię nową.
Okulary choć za duże
wyśmienite do podróży.
Ref. Mucha, mucha w mucholocie?

Ręce w górę i machamy,
udajemy ,że latamy.
Podskok w górę startujemy,
gdy siadamy lądujemy. /x3

Ważne numery
Znam już na pamięć numery alarmowe
gdy zajdzie potrzeba – w głowie są gotowe.
997 – tu policję się wzywa,
998 – straż pożarna przybywa,
999 – ważne życie i zdrowie
jedzie na sygnale szybkie pogotowie.

W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
lecz nigdy dla zabawy – gdy nic się nie stało.
997 – policja pędzi już.
998 – strażacy są tuż, tuż.
999 – karetka do nas jedzie.
Poradzę sobie teraz w największej nawet biedzie!

Wiersze

Nasze prawa? ważna sprawa
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,
I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa
A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie.

Kto najszybszy? Kto najważniejszy?- M. Berowska
W pokoju na półce między zabawkami
rozpycha się wielki samolot skrzydłami.
? Ja jestem najszybszy, ja latam po niebie!
Dlatego najwięcej miejsca chcę dla siebie!

Odezwał się z kąta mały samochodzik:
? O co jest ta sprzeczka? Czy ci o to chodzi,
że latasz w powietrzu? My jeździmy drogą,
tam, gdzie samoloty dolecieć nie mogą!

? Ja także dość szybko mknę z pasażerami ?
powiedział autobus i mrugnął światłami.
A statek zatrąbił: ? Co mi tam przestworza,
gdy ja oceany przemierzam i morza!

Pociąg użył gwizdka: ? No cóż, jestem stary,
jeżdżę wolno, ale mam najwięcej pary.
Moich pięć wagonów rzędem grzecznie stoi.
Weźcie dobry przykład z tych wagonów moich.

Ważne wydarzenia:
– Sportowe rozgrywki z trenerem DKS.
– Bezpieczne wakacje- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej z udziałem zaproszonych gości ? strażaków i ratowników.
– Żegnamy przedszkole- witamy wakacje- uroczystość ogólnoprzedszkolna z okazji zakończenia roku szkolnego prowadzona przez animatorów.

Dodaj komentarz