Home

Czerwiec

Grupa II, Kącik Mądrej Główki | Aneta | 8 października 2018

Grupa II- czerwiec

Tematy kompleksowe:
1.My rodzinkę fajną mamy- wszyscy bardzo się kochamy!- cd. tematu (21.V.- 8.VI.2018 r.)
2.Słoneczne lato zaprasza na bezpieczne wakacje (11.VI.- 29.VI.2018 r.)

Cele ogólne:
– Odczuwanie przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek.
– Kształtowanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi i pogodowymi.
– Zapoznanie z różnymi środkami transportu i lokomocji.
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróżowania i letniego odpoczynku.

Cele szczegółowe:
– posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem
– nazywa członków najbliższej rodziny, zna ich imiona i stopień pokrewieństwa
– opowie o pracy zawodowej swoich rodziców, zna zawody wykonywane przez ludzi z najbliższego otoczenia
– używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania
– określa cechy charakterystyczne dla letniej pogody i przyrody
– potrafi dokonać klasyfikacji pojazdów na lądowe, powietrzne i wodne, zna pojazdy uprzywilejowane
– zna numery telefonów alarmowych, potrafi wezwać pomoc
– wie jak należy się bezpiecznie zachować podczas wakacyjnych podróży i letniego odpoczynku w różnych środowiskach- nad wodą, w górach, na wsi, w lesie, w mieście
– przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi do 10
– wybrzmiewa sylaby i pierwsze głoski w wyrazach
– rozpoznaje swoją wizytówkę

Wiersz

Znam numery
Jeśli dzieje się coś złego
A ty w domu jesteś jeden,
Pan policjant ci pomoże
Wykręć 997.
Jeśli dym gdzieś albo ogień,
Po telefon szybko gonisz
Strażak wnet nadjedzie prędko
998 dzwonisz.
A gdy ktoś jest bardzo chory
Łap telefon w swoje rączki,
Pogotowie już nadjeżdża
Wykręć tylko 3 dziewiątki.

Piosenka

Wesoła kąpiel
1.Kiedy słońce mocno praży, najprzyjemniej jest na plaży.
Złoty piasek w pięty grzeje. Ja się śmieję, wiatr się śmieje!

Ref. Chociaż rzeczka chłodem kusi,
czy bezpieczna, sprawdzić musisz,
nim do wody wskoczysz! Plusk!

2.Żabka z brzegu głową kiwa, że ktoś żabką świetnie pływa
i z zazdrości zielenieje. Ja się śmieję, wiatr się śmieje!
3.Szumi woda, śpiewa fala, słońce twarze nam opala
i przez sitko piegi sieje.Ja się śmieję, wiatr się śmieje!

Ważne wydarzenia w grupie:
1. Sportowe rozgrywki z trenerem DKS.
2. Dzieci- dzieciom- oglądanie występów grup starszaków przygotowanych na uroczystość pożegnania przedszkola.
3. Bezpieczne wakacje- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej z udziałem zaproszonych gości – strażaków i ratowników.
4. Żegnamy przedszkole- witamy wakacje- uroczystość ogólnoprzedszkolna z okazji zakończenia roku szkolnego prowadzona przez animatorów.

Dodaj komentarz