Home

„Jak Wojtek został strażakiem” – wycieczka do Straży Pożarnej grupa VI

Aktualności | Anna | 14 maja 2019 | Komentarzy (0)
Dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się podczas pożaru. Zapoznały się ze sprzętem strażackim, uczestniczyły w rozmowie ze Strażakami na temat Ich pracy oraz utrwaliły numery telefonów alarmowych.

Wizyta w Skansenie Miejskim

Aktualności | Anna | 14 maja 2019 | Komentarzy (0)
We wtorek 14.05.2019r. grupa IV była w Skansenie Miejskim w Dobrym Mieście. Podczas wycieczki dzieci zwiedziły dawne zakłady rzemieślnicze: szewski, fryzjerski, fotograficzny oraz piekarnię wraz z izbą mieszkalną.

Kocham Cię Polsko – międzygrupowy turniej

Aktualności | Anna | 10 maja 2019 | Komentarzy (0)
Turniej wiedzy o Polsce, w którym uczestniczyły trzy grupy Starszaków – V, VI i VII, pozwolił na utrwalenie i sprawdzenie wiadomości o naszej Ojczyźnie. Jesteśmy dumni z posiadanej wiedzy naszych podopiecznych.

Moja książeczka – zabawy plastyczne

Aktualności | Anna | 9 maja 2019 | Komentarzy (0)
Zajęcia otwarte w grupie II pozwoliły dzieciom w aktywny i twórczy sposób dowiedzieć się czym jest książka i jak należy o nią dbać. Dzieci w parach, zainspirowane wierszem B. Szelągowskiej, różnymi technikami, wykonywały ilustracje do wspólnej książeczki...