Home

W Urzędzie Miasta – wycieczka gr III

Aktualności | Ewa | 12 maja 2017 | Komentarzy (0)
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Stanisławowi Trzaskowskiemu,  za spotkanie z przedszkolakami z grupy  „Biedronek Pięciokropek” podczas wycieczki do Urzędu Miasta. Dzieci  podczas  wycieczki były bardzo zainteresowane, chętnie brały...

Na warmińska nutę – uroczystość ogólnoprzedszkolna

Aktualności | Ewa | 12 maja 2017 | Komentarzy (0)
Jedną z ważniejszych rzeczy w kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci jest kształtowanie przywiązania do własnego regionu, miasta, poznawanie jego tradycji, kultury dlatego wśród wielu form pracy dydaktyczno-wychowawczej z przedszkolakami odbyła się...

Kwiecień

1.Nadchodzi Wielkanoc (3.04.- 14.04.2017 r.) 2.Kubusiowi przyjaciele natury to my (18.04. – 28.04.2017 r.) Realizowane obszary z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego: 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują...

Na świecie żyła sobie kurka zabawy dydaktyczne – zajęcia otwarte gr I

Aktualności | Ewa | 11 maja 2017 | Komentarzy (0)
Nauczycielka Aneta Miarka przygotowała i poprowadziła zajęcie otwarte dla rodziców grupy „Zielonych Żabek” pod tytułem „Na świecie żyła sobie kurka” . Były to różnorodne zabawy dydaktyczne  inspirowane opowiadaniem nauczycielki....